قابل توجه اساتيد و کارکنان جديد:
جهت ورود به سيستم کد پرسنلي به عنوان نام کاربري و رمز عبور شما به صورت پيش فرض '123' ميباشد
با دريافت اولين فيش حقوقي نام کاربري شما فعال خواهد شد
اساتيد محترم جهت دريافت کد پرسنلي به کارگزيني هيات علمي مراجعه نمايند